A A A

Godziny urzędowania

Szczegółowe godziny urzędowania dostępne są w zakładce e-Usługi. KLIKNIJ TUTAJ

 

Szanowni Pacjenci,

Informujemy, że w dniu 28.10.2020 r. Rejestracja czynna będzie do godziny 14:30

 


Uwaga!

W celu ustalenia terminów i godzin rozpoczęcia zleconych zabiegów rehabilitacyjnych wykonywanych w poszczególnych gabinetach Działów/Pracowni/ Fizjoterapii, Pacjenci proszeni są o zgłaszanie się do rejestracji (parter budynku, naprzeciw wejścia głównego).

REJESTRACJA

Pacjent jest obowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.
W przypadku wysłania skierowania pocztą liczy się data stempla pocztowego.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 22.07.2014r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2014 roku poz. 1138.

Od poniedziałku do piątku: 07.00 - 17.00


PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ

INFORMACJA

W związku z zakończeniem działalności Poradni Medycyny Sportowej informujemy, że świadczenia (badania) w zakresie medycyny sportowej wykonywane są w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35
Rejestracja do lekarzy specjalistów (parter budynku) pod numerem telefonu 55/239-45-62.


ADMINISTRACJA

Od poniedziałku do piątku: 07:00 - 15:05


DZIAŁ /PRACOWNIA/ FIZJOTERAPII

Elbląg, ul. Brzeska 33

Poniedziałek, wtorek, środa: 08.00 -  15.30

Czwartek, piątek: 10.30 - 18.00