A A A

Oświadczenia

OŚWIADCZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu przy ulicy Królewieckiej 15 oświadcza, że nie współpracuje, w tym nie wynajmuje pomieszczeń osobie określającej się jako Włodzimierz Ira - neurolog.